Πίνακες ζωγραφικής The meeting of Antony and Cleopatra by Alma Tadema

Αντίγραφο επιζωγραφισμένο εξ ολοκλήρου, έργο του Lawrense Alma Tadema με γνήσια χρώματα ζωγραφικής και σπάτουλα όπου είναι απαραίτητο. Τα χρώματα …

Πίνακες ζωγραφικής Whispering noon by Alma Tadema

Αντίγραφο, από έργο του  Alma Tadema  ζωγραφική , επιζωγραφισμένο εξ ολοκλήρου σε καμβά με γνήσια χρώματα ζωγραφικής και σπάτουλα. Τα …

Πίνακες ζωγραφικής Comparison by Alma Tadema

Αντίγραφο, από έργο του  Alma Tadema  ζωγραφική , επιζωγραφισμένο εξ ολοκλήρου σε καμβά με γνήσια χρώματα ζωγραφικής και σπάτουλα. Τα …

Ζωγραφικής αντίγραφο A Coign of Vantage by Alma Tadema

 

Ελαιογραφία, ζωγραφικής αντίγραφο επιζωγραφισμένο εξ ολοκλήρου από έργο του Alma Tadema σε πάρα πολύ ωραία χρώματα. Το έργο είναι …